joomla templateinternet security reviews

 

Math Exercises and Math Problems

Welcome to Math-Exercises.com!

 

We would like to welcome you on website dedicated to all pupils, students, parents, teachers and to all lovers of mathematics. You can find here math exercises in the range of middle schools, high school math problems and the most frequent university & college math problems.

 

Math-Exercises.com is a collection of math exercises, math problems, math tasks and math examples with correct answers, designed for you to help in preparing for entrance exams to secondary school, college or university. It will help the primary school pupils to prepare for the math tests and final exams as well as the high school students to prepare for the school leaving exams and graduation tests in mathematics. University and college students can solve math problems for their exams, teachers can find here a source of exercises for creating the math exams and math tests. Math-Exercises.com is here for you!

 

If you have any questions, comments, suggestions to improve the website or interest in cooperation, feel free to contact us at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Have a great day and much success in solving the math exercises & math problems!

 

authors

 

 

Bibliography & References:

 

- Běloun F. a kolektiv: Sbírka úloh z matematiky pro základní školy; SPN Praha, 1985

- Bálint Ľ., Bobok J., Križalkovičová M., Lukátšová J.: Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy; SPN Bratislava, 1986

- Richtáriková S., Kyselová D.: Matematika; Enigma Nitra, 1999

- Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium; Prometheus Praha, 2010

- Bača M. a kolektív: Zbierka riešených a neriešených úloh z matematiky; Technická univerzita v Košiciach Košice, 2011

- Peller F., Starečková A., Pinda Ľ.: Matematika; Ekonóm Bratislava, 2009

- Heřmánek L. a kolektív: Sbírka příkladů z matematiky I ve strukturovaném studiu; VŠCHT Praha, 2005

- Blaško R.: Matematická analýza I; Žilinská univerzita Žilina, 2009

- Tesař J.: Sbírka úloh z matematiky pro fyziky; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích České Budějovice

- Eliaš J., Horváth J., Kajan J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky; Alfa Bratislava, 1966

- Štědrý M., Krylová N.: Sbírka příkladů z matematiky I; PřF UK Praha, 1994

- Hošková Š., Kuben J., Račková P.: Integrální počet funkcí jedné proměnné; Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 2006

- Slavík V., Dvořáková Š.: Integrální počet; Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007

- Oršanský P.: Základy matematickej štatistiky; Prešovská univerzita v Prešove, 2009

 

 

 

 

 

 
joomla templateinternet security reviews

Copyright © 2015-2023 math-exercises.com - All rights reserved.
Any use of website content without written permission is prohibited.